ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

| English | ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬದುಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು…

April 10, 2018

ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು

ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು ಸದ್ಗುರು ಬೋಧಿನಾಥ ವೇಲನ್‍ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಗಪೂಶನಿ ಅಂಬಾಳ್(ಅಂಬಿಕೆ)ಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ…

January 15, 2018