பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மதத்தை போதிக்க வேண்டுமா?

உலகமயம் ஆன பூமியில், தனது மத நம்பிக்கையை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு வழங்க வேண்டியதற்கான தேவையைப் பற்றி மக்கள் கேள்வி…